Date: 05/11/2023
Time: 09:30 AM to 03:30 PM
Venue: Havyaka Sabhabhavana, Bharatinagara, Bannuru, Karmala, Putturu, Dakshina Kannada

Havyaka Bride and Grooms are cordially invited.