Bhagvan Sadguru Shri Shridhara Swamigala Padukapooje & Bhikshaseve hagu Havyaka Vaidikara Samavesha
Date: 21/07/2018
Time: 09:00 AM to 05:00 PM
Venue: Havyaka Bhavana, Malleswaram

All are cordially invited.