Date: 29/01/2023
Time: 09:30 AM to 06:00 PM
Venue: Shri Raghaveshwara Sabhabhavana, Sagara, Shivamogga